Coa Psicofónica de Conxo, por Encarna Teira

Imaxes promocionais do primeiro disco da Psicofónica de Conxo, 'Psicópolis', (2001).
Fotografías de Encarna Teira (C)

Comparte